Communities   Czech


Jak se zapojit do projektu Mozilla (1)
Kapitalizace názvů funkcí produktů (6)
Terminologie "vybrat" versus "zvolit" (2)
Terminologie "zadat" versus "vložit" (2)
Co je nového v SM? (4)
Barvy a velikost písma v mailu (4)
About the Czech category (1)