Communities   Czech


Jak se zapojit do projektu Mozilla (1)

[Hotovo] Terminologie "zadat" versus "vložit" (3)
[Hotovo] Terminologie "vybrat" versus "zvolit" (3)
[Hotovo] Kapitalizace názvů funkcí produktů (10)
Co je nového v SM? (4)
Barvy a velikost písma v mailu (4)
About the Czech category (1)